Hero image
Sygepleje

Læremidler til sygeplejersker

Her kan du finde grundbøger til alle fag på professionsbacheloruddannelsen i sygepleje. Vi udgiver også en lang række fag- og lærebøger til kandidatniveau og mere specialiserede felter inden for faget, som især har interesse for undervisere, praktikere, specialister og forskere.

Nyeste inden for sygepleje